Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Återrapporter för 2023 finns nu publicerade

Regeringen ger i de årliga regleringsbreven uppdrag till myndigheterna. Svar på regleringsbrevsuppdragen för 2023 är nu publicerade.

Försäkringskassan har i uppdrag att för 2023 redovisa målgrupper och insatser som finansieras av samordningsförbund.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning, bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser. Samt att genom det Nationella rådet för finansiell samordning stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet.

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund Pdf, 355.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner