Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

PUB-avtal krävs för personuppgiftsbehandling.

I Uppföljning Finsam finns personuppgifter för användare i systemet. En förbundsadministratör som ska koppla en deltagaransvarig till en insats utför en personuppgiftsbehandling för Försäkringskassans räkning.

Det innebär att den part som har en anställd med uppdrag som förbundsadministratör (och ska koppla en deltagaransvarig) behöver teckna ett PUB-avtal med Försäkringskassan Pdf, 276 kB..

Arbetsförmedlingen har tecknat ett PUB-avtal nationellt.

PUB-avtalet ska skrivas under i två exemplar av behörig företrädare hos part och skickas till Försäkringskassan på adress:

Försäkringskassan
Uppföljning Finsam
Avdelningen FV
103 51 Stockholm

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner