Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Part anmäler beställare av behörighet

Varje part utser en eller flera personer som ska kunna beställa behörigheter för medarbetare.

För att anmäla en beställare av behörighet används:

9485 Anmälan beställare av behörigheter Pdf, 788.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Som part ansvarar organisationen även för att meddela Försäkringskassan skyndsamt om någon inte längre ska vara beställare av behörighet

För att anmäla borttag av en beställare av behörighet används:

9486 Anmälan om borttag av beställare av behörighet Pdf, 708.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketterna skickas till:

Försäkringskassan
Verksamhetsstöd
Box 43
933 21 Arvidsjaur

På Arbetsförmedlingen är det Servicedesk som är beställare av behörighet och därför behövs ingen anmälan.

När blanketten är mottagen och hanterad skickar behörighetsadministration en bekräftelse. Beställaren har nu behörighet att beställa behörigheter till de anställda i organisationen. Behörigheten gäller som längst i två år, sedan behöver en ny anmälan av beställare för behörigheter skickas in.

En beställare kan också vara användare, men observera att en beställare inte kan beställa behörighet till sig själv.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner