Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Teckna en överenskommelse

Arbetsförmedlingen, kommun, region eller samordningsförbund behöver först teckna en överenskommelse med Försäkringskassan.

För att kunna beställa behörigheter till anställda i den egna organisationen behöver varje part (en medlem eller ett samordningsförbund) först teckna en överenskommelse med Försäkringskassan. Överenskommelsen anger parts ansvar, vilka som har rätt att beställa behörigheter och gäller tills vidare.

Överenskommelsen ska undertecknas av behörig företrädare och två underskrivna exemplar av överenskommelsen ska skickas till:

Försäkringskassan
Uppföljning Finsam
Avdelningen FV
103 51 Stockholm

Arbetsförmedlingen har redan tecknat en överenskommelse nationellt.

Länkar till överenskommelser och bilagor:

Överenskommelse Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 överenskommelse Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 PUB-avtal Pdf, 276 kB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över parter som har tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan:

Organisationer med överenskommelser för uppföljning Finsam Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster. (2023-11-09)

Nästa steg:

Part utser en eller flera beställare av behörigheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner