Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samverkan blev bättre genom utbildningen ”Sammans”

Bild på Emma Krantz och Cecilia Storm

Samordningsförbunden i Kronoborgs län har skapat en gemensam samverkansutbildning. Under tre tillfällen träffas medarbetare från de fyra parterna för att bland annat reflektera över ”skaven”, när lagar och förordningar går isär. Det har lett till möjligheter istället för hinder.

Emma Krantz, förbundschef i Värend berättar att arbetet startade för flera år sedan.

− Cheferna inom parterna såg ett behov av att stödja sina medarbetare genom en partsgemensam utbildning för att ge dem kunskap och redskap i samverkan och hur vi underlättar för dem som vi är till för.

Det fanns också ett behov av att börja prata om ”elefanten i rummet”, alla de skav som uppstår kring samverkan när lagar och regler går isär.

− Synen på unga kan vara ett sånt exempel. Arbetsförmedlingen kan ha en ålder och sen så har kommunen någonting annat och Försäkringskassan ytterligare ett annat intervall, säger Emma Krantz.

Parterna tagit fram utbildningen

En partssammansatt arbetsgrupp tog fram ett gemensamt koncept som bygger på tre olika delar där deltagare från de fyra parterna får diskutera olika case med olika problemställningar.

− Även om kansliet administrerar utbildningen så är fortfarande parterna väldigt delaktiga i arbetet, säger Emma Krantz.

Sedan ett par år tillbaka finns också Samordningsförbundet Sunnerbo med, något som utvecklat arbetet ytterligare.

− Ganska snart efter att vi gick med i arbetet kom pandemin och det gjorde att vi tvingades göra om konceptet så att det också fungerar digitalt. Idag använder vi oss av en hybridmodell med en fysisk heldag och två halvdagar som är digitala där deltagarna använder sig av vår plattform på sammans.se där vi skapat en teknik som är lätt för alla att ansluta till och samtidigt lever upp till de säkerhetskrav som ställs ifrån alla våra parter, säger Cecilia Storm, förbundschef i Sunnerbo samordningsförbund.

Tre utbildningstillfällen

− Utbildningen inleds med en heldag där deltagarna får träffas fysiskt för att lära känna varandra och vi pratar mycket om vad begreppet samverkan står för i mindre grupper. Efter cirka en vecka träffas deltagarna digitalt och där vi har med oss en person som själv har erfarenhet av att få stöd av välfärden på olika sätt. Det tredje och sista tillfället är också digitalt, där ligger fokus på hur vi arbetar med en samordnad individuell plan. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna göra olika uppgifter på utbildningsplattformen, säger Emma Krantz.

Hittills har över 100 anställda från parterna gått utbildningen.

− Vi har fått en väldigt fin feedback. Många deltagare har vittnat om hur de fått nya insikter och kunskaper och förstår mer kring den komplexitet som finns. Utbildningen har bidragit till att nya kontaktvägar och nätverk har bildats, säger Cecilia Storm.

Just nu pågår arbetet att förbereda för höstens utbildningsomgång.

− Vi var tvungna att ställa in vårens utbildningsomgång eftersom en av parterna inte kunde vara med den gången och hela utbildningen bygger på att alla fyra parter är med, säger Cecilia Storm.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner