Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Fredrik, ny ordförande i NNS!

Fredrik Lunden NNS

Fredrik Lundén (M), ordförande i Samordningsförbundet Centrala Östergötland, valdes i somras till ny ordförande i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Viktiga frågor för honom är att verka för att fånga upp fler individer som är i behov samordnade insatser, öka anslagen till samordningsförbund och lyfta samordningsförbundens roll i samhället. Men det är inget han kommer att göra själv …

Hur kommer det sig att du engagerade dig politiskt?
– Ja, det var inget självklart val. Jag är uppväxt på en gård utanför Linköping och utbildade mig först till lantmästare. Under många år arbetade jag internationellt i företaget Monsanto där jag var ansvarig för marknaderna i Central- och Östeuropa. Jag bodde och hade familjen kvar i Linköping så det innebar en hel del resande. Sedan var jag Marknadsdirektör på Väderstad Verken vilket innebar ansvar för all försäljning utanför Skandinavien.

– 2014 slutade jag av privata skäl och bestämde mig för att enbart göra saker jag tycker är riktigt roligt och givande. Jag har alltid varit politiskt intresserad, var aktiv i MUF som ung och det tillsammans med att utveckla människor och företag är något jag brinner för. Vid sidan av politiken driver jag ett lantbruk och sitter också med i några bolagsstyrelser inom framförallt gröna näringar.

Kände du till Finsam eller samordningsförbund innan du blev ordförande?
– Nej, jag kan inte säga att jag kände till samordningsförbund innan jag började att arbeta politiskt 2014. Det var egentligen först när jag blev ordförande för den nybildade arbetsmarknadsnämnden 2018, vars fokus är att flytta människor från försörjningsstöd till egen försörjning, som jag verkligen förstod vilken skillnad som samverkan genom samordningsförbund gör för människor. Det är därför ett viktigt mål att för mig att NNS ska bidra till att kunna göra samordningsförbund mer kända och etablerade i samhället.

Du har sagt att NNS befinner sig i en brytpunkt, hur menar du då?
– Vi diskuterar just nu hur framtidens NNS ska se ut. Den 7 oktober och 7 december ska vi lägga inriktningen för de kommande åren. Det är viktigt att vi inom NNS företräder våra medlemmar. Medlemmarna har varit tydliga med att de inte vill se någon höjning av medlemsavgifterna och det betyder att vi kommer behöva ”mätta mun efter matsäck” och se över vilka frågor vi driver. Vissa frågor borde kanske enskilda samordningsförbund kunna driva själva.

– Det finns en stor samsyn inom NNS att vi bör arbeta närmare Nationella rådet. Ibland har jag upplevt att vi har konkurrerat med varandra, jag vill istället se oss som ett komplement. Jag hoppas att vi tillsammans kan driva viktiga frågor och föra den finansiella samordningen framåt.

Vilka frågor är viktiga för NNS att arbeta vidare med?
– Det är viktigt att de människor som är i behov av ett samordnat stöd får det. Sen har vi sedan tidigare ett uppdrag att arbeta för att upptäcka våld i nära relationer som vi kommer att fortsätta med under 2023.

– En av de viktigaste frågorna handlar om samordningsförbundens finansiering där vi ser att det statliga anslaget har legat på samma nivå i flera år. Vi ser också många andra finansieringskällor. Jag tycker inte lagen är supertydlig där. Den kan tolkas. Intentionen med finsamlagen kan ju inte ha varit att begränsa tillgång till medel? Jag tycker att det finns skäl att titta över finsamlagen.

NNS vill föra samordningsförbundens samlade talan. Hur ser du på att inte alla samordningsförbund är medlemmar i NNS och att inte alla parter ingår i NNS styrelse?

– Vi för våra medlemmars talan och merparten av samordningsförbunden är ändå med i NNS. Vi representerar samordningsförbunden, inte någon enskild part. Vår roll är att lyfta den samlade bilden från samordningsförbunden ur ett helhetsperspektiv. Sen vill jag vara tydlig med att det inte finns något hinder från att nominera styrelseledamöter från alla parter.

Du har också sagt att NNS är inget fåmansuppdrag utan om man ska få styrka i det så måste många engagera sig. Jag ser samtidigt en viss koncentration till Samordningsförbundet Centrala Östergötland, hur ser du på det?

– Vi har hela tiden varit tydliga med att det inte finns något självändamål att Samordningsförbundet i Centrala Östergötland idag sköter så stor del av administrationen för NNS. Vi har hela tiden varit öppna med att om något annat förbund har kapacitet att ta någon del (sekreterarskap, administrativt stöd/kommunikation och ekonomiadministration) så är man mer än välkommen att ta över det.

–Vi har inte längre möjligt att ha en heltidsanställd tjänsteman och därför bygger de operativa arbetet mer och mer på insatser från medlemmarna. För att koordinera dessa insatser har NNS numera en deltidstjänst som sammanhållande länk. Den deltidstjänsten delas av Mattias Bergström från Samordningsförbundet Centrala Östergötland och Anna Lexelius från Samordningsförbundet Östra Södertörn, som samordnar verksamheten.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner