Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hur många är i behov av samordnad rehabilitering?

Svartvit bild på Elin Törner och Mats Forsberg

Finsam vänder sig till individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att de ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Men hur många är det och vad kan man säga om vilka de är? Det är frågor som analysföretagen Spira och Statisticon tittar på för Nationella rådets räkning.

I förarbetet till Finsamlagen gjordes det en beräkning av målgruppen utifrån den tidigare Frisamutvärderingen där målgruppen beräknades vara cirka fem procent av den arbetsföra befolkningen, det vill säga omkring 280 000 personer (Ds 2003:2, sid 92).

– Det här är en siffra som det finns en del osäkerhet kring. Det har gått lång tid sedan beräkningen gjordes och mycket kan ha ändrats på den tiden. Min bild är att många inte heller vet vad siffran baseras på, säger Elin Törner från analysföretaget Spira.

Nationella rådet upphandlade under förra året analysföretaget Spira för att se om det gick att tydliggöra bilden av de som är i behov av samordnade insatser genom samordningsförbunden.

– Vi insåg snabbt att vi behövde stärka upp teamet med statistisk kompetens och jag tog därför kontakt med Mats Forsberg från Statisticon som arbetar med olika former av befolkningsstatistik, bland annat för flera samordningsförbund, säger Elin Törner.

Pusselbitar

Under förra hösten gjordes först en förstudie där de undersökte förutsättningarna att få fram relevanta underlag.

– Vi kommer att utgå från människor som har någon form av offentlig försörjning, se hur försörjningen kombineras med olika ersättningar och under hur lång tid genom att använda befintliga register hos SCB och huvudmännen, säger Mats Forsberg, Statisticon.

– Vi kompletterar ”registrens fyrkantiga beskrivning” genom 15 kvalitativa intervjuer med förbundschefer och anställda inom parterna som kommer att få besvara frågor om hur de ser på målgruppen och hur de gör behovsanalyserna idag, säger Elin Törner.

Intervjuerna kommer att pågå under några veckor framåt. Sedan kommer Elin Törner och Mats Forsberg också att medverka under förbundschefsdagarna i oktober. Den 16 november ska arbetet vara klart.

Elin och Mats beskriver det som att de kommer kunna ge olika pusselbitar kring målgruppens sammansättning men ingen ”absolut sanning”.

– Jag tror inte att vi kommer kunna ge en fast siffra, så här många är det som är i behov av samordnad rehabilitering, för i så fall skulle det behövts en mer exakt vedertagen syn på vilka som är i behov av samordnad rehabilitering. Den data vi får in kommer att belysa olika saker och blir därmed sannolikt inte helt samstämmig, säger Elin Törner.

– Vi kommer att kunna ge en bild av målgruppen och dess sammansättning. Men vilka behovsgrupper som finns i målgruppen måste vara föremål för samordningsförbundens bedömningar enligt lagens intentioner, konstaterar Mats Forsberg.

Bättre analysunderlag

Genom att ta fram uppgifterna hoppas de också kunna förenkla arbetet med behovsanalyser för samordningsförbunden.

– Samordningsförbunden kommer att få ett bättre kunskapsunderlag för sina behovsanalyser med hjälp av den statistik som vi tar fram. Det kommer att förenkla arbetet med att se vilka grupper som bör vara föremål för behovsanalys, och vilka som inte är det. Jag tror att det kommer att bli enklare att genomföra nödvändiga prioriteringar som också blir mer transparenta, även för utomstående säger Mats Forsberg.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner