Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kramiverksamhet föreslås knytas
till samordningsförbundens uppdrag

Maria Kindahl

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården föreslår i en återrapport till regeringen att nuvarande Kramiverksamhet bör organiseras genom samordningsförbunden.

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har i en gemensam återrapport till regeringen lämnat ett förslag om att en verksamhet motsvarande Krami ska knytas till samordningsförbundens uppdrag.

Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och
14 kommuner i landet som stöttar vuxna som tidigare hamnat i missbruk eller kriminalitet att komma ut till arbete eller studier.

− De här individerna har ofta sammansatta behov och behöver stöd från flera aktörer och kan därför ofta ta del av insatser genom samverkan i samordningsförbund redan idag, säger Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen.

I rapporten föreslås samordningsförbunden som en långsiktig och hållbar lösning och då behöver regeringen se över gällande lagstiftning, menar Maria Kindahl.

– Målet är att fler ska kunna få del av insatserna på samma villkor, oavsett var i landet man bor.

I rapporten föreslås också att de Kramiverksamheter som finns idag ska fortsätta som tidigare där det är motiverat och där det finns tillräckligt klientunderlag samt goda resultat.

Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag om utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården (pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner