Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Viktigast är att känna tilltro till individens förmåga!

M Hallmarberg_förbundschef i Ånge

Ångemodellen har på två år lyckas stödja 55 procent av deltagarna till egen försörjning och minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Nu implementeras metoden i kommunens ordinarie verksamhet.

Arbetet startade 2019 med att skapa en ”bro” mellan Ånge kommuns arbetsmarknadsenhet och socialtjänst där Ånge kommun tillsammans med parterna i samordningsförbundet började arbeta fram en ny arbetsmetod för att fler skulle kunna närma sig arbetsmarknaden istället för att få bidrag. I februari 2020 startade Ångemodellen, då också med stöd från europiska socialfonden (ESF).

– Vi såg ett behov av att fram ett förbättrat arbetssätt kring de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden som får försörjningsstöd. Fokus har legat på att inkludera de som av olika skäl står utanför samhället och samtidigt minska beroendet av försörjningsstödet säger Malgorzata Hammarberg som är chef för Ånge kommuns arbetsmarknadsenhet och förbundschef i Samordningsförbundet Ånge.

Tillit

Modellen kan sammanfattas med fyra ”t”: tilltro, tid, tillmötesgående och tillgänglighet.

– Ytterst handlar det om att ha en tilltro till att individen ska att kunna bidra utifrån sin egen förmåga. Mycket bygger på relationen mellan individen och handledaren, det handlar om att kunna möta varje människa där de är. Vi har sett att vi lyckas bäst när individen får ha samma handledare under hela tiden individen behöver stöd hos oss och att handledaren är tillgänglig och lätt att nå. Sedan krävs det också uthållighet och tid. Att aldrig ge upp och också fortsätta att följa individen även sedan de gått vidare till arbete eller studier är också viktigt.

–Från min sida bygger det här också på tillit till mina medarbetares professionella förmåga. Jag har medvetet skapat en ”platt” organisation där vi haft högt i tak samtidigt som jag som chef alltid funnits där om de behövt mitt stöd, säger Malgorzata Hammarberg.

Samverkan

Malgorzata Hammarberg betonar också vikten av den lokala kunskapen, där samordningsförbundet utgjort en lokal arena för att kunna stödja individer genom olika insatser.

– Vi hade inte kunnat skapa stödet utan samverkan med andra myndigheter, konstaterar Malgorzata Hammarberg.

På två år har projektet överträffat allas förväntningar.

– Vårt mål var att stödja minst 80 personer där 30 procent skulle nå egen försörjning. Vi har idag stöttat 88 personer och 55 procent av dem arbetar eller studerar idag, det är långt över vad vi kunde hoppas på med tanke på att det här ofta är människor som står ganska långt från ett arbete, säger Malgorzata Hammarberg.

– Samtidigt är det fantastiskt att kunna se glädjen i människor som kan försörja sig själva. Vi har exempel på människor som aldrig haft ett arbete under tjugo års tid, som genom att arbetsträna på någon av våra praktikplatser faktiskt fått en anställning.

Pandemin

Projektet startade ungefär samtidigt som pandemin och det har förstås också påverkat på många sätt.

– Givetvis har det varit svårare att genomföra vissa aktiviteter. Samtidigt har vi tvingats bli bättre på att nyttja tekniken. Vi har lärt våra deltagare att ansluta till möten via Teams. För en del har det faktiskt gjort att de kunnat vara med i större utsträckning än vad de annars skulle kunnat vara. Så det har inte bara varit negativt, konstaterar Malgorzata Hammarberg.

Sedan någon månad tillbaka är arbetssättet implementerat i Ånge kommun.

– Vi tittar nu på om vi skulle kunna använda delar av arbetssättet för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i ett utanförskap när de slutar eller inte väljer att slutföra gymnasiet, säger Malgorzata Hammarberg.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner