Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

”Vi möter de unga där de är”

Bild på Bengt Selander (förbundschef) och Jakob Svensson

Bengt Selander och Jakob Svensson

I projektet USB (unga med samverkansbehov) har 37 procent av deltagarna gått till arbete eller studier.

– Det viktigaste är ändå de stegförflyttningar som görs, att unga får hjälp att komma vidare i sina liv, säger Bengt Selander, förbundschef i Lund.

USB är en del av den tvååriga satsningen ”IRIS” som samordningsförbundet i Lund driver tillsammans med samordningsförbunden i Höganäs och Sydöstra Skåne som ska stötta individer som står längst ifrån arbetsmarknaden med stöd från Europeiska socialfonden.

– Det här är personer som annars lätt blir ”glömda” av samhället. Vi vill visa att det lönar sig att arbeta med den här gruppen också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Bengt Selander.

Initiativet till USB kom efter Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regeringsuppdrag att effektutvärdera insatser för unga med aktivitetsersättning.

– Det ledde till att Försäkringskassan initierade en kartläggning av stödet till unga med aktivitetsersättning, där USB blev ett av resultaten, säger Kristina Svensson samverkansansvarig på Försäkringskassan.

– I USB samverkar Lunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Vuxenpsykiatrin nära med varandra. Ungefär hälften av ungdomarna kommer in i projektet via kommunens försörjningsstöd, 30 procent har haft aktivitetsersättning från Försäkringskassan och övriga 20 procent kommer framförallt via regionen. Ett fåtal kommer från Arbetsförmedlingen eftersom ungdomarna i regel inte är inskrivna där, säger Jakob Svensson, projektledare.

– Det kan finnas flera olika orsaker bakom att unga varken arbetar eller studerar. Nästan alla har misslyckats med skolan. Vi ser ofta olika former av sociala problem som många gånger bottnar i en problematisk familjebild. I botten finns ofta någon form av psykiatrisk diagnos, säger Jakob Svensson.

"Möter individen där den är"

Alldeles oavsett vilka problem som ligger bakom, handlar det om att möta individen där de är. I insatsen arbetar fyra arbetsmarknadskonsulenter som utgår från metoden Case management där stödet samlas och utgår från individen.

Stödet bygger på täta kontakter med såväl individen och de runt omkring.

– Alla behöver jobba åt samma håll. Vi samlar psykiatri, primärvård, socialhandläggare, boendestödjare, försäkringsutredare och föräldrar tar fram en handlingsplan tillsammans med individen, säger Jacob Svensson.

Jacob Svensson beskriver arbetet som en balansgång där det handlar om att låta den unga själv få börja ta ansvar för sitt liv samtidigt som de får det stöd som behövs genom parallella insatser. De behåller kontakten med den unga även efter att de fått ett arbete eller börjat studera.

– Vi använder oss av flera olika verktyg och metoder. Den danska studien BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) som bygger på att använda sig av flera olika insatser samtidigt och som även innehåller ett självskattningsmaterial använder vi för att följa individens utveckling, säger Jakob Svensson.

Att drygt en tredjedel som hittills deltagit i projektet, 37 procent, har gått till arbete eller studier är ett väldigt bra resultat för den här målgruppen konstaterar Bengt Selander.

– Vi ska samtidigt inte glömma de stegförflyttningar som sker, där unga får ta del av myndigheternas ordinarie verksamhet. För många innebär det här början till en annan riktning i livet.

 

Läs mer:

Projekt IRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till Finsam i Lund)

BIP-metoden  ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till Vaeksthusets forskningscenter)

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner