Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

”Vi delar samma syn på juridiken”

Bild på Michael Boman

Nationella rådets parter är överens om de begränsningar som finns i lagstiftningen för att hantera personuppgifter.
– Det är viktigt att inte skapa egna deltagarregister i väntan på eventuella förändringar i lagen, säger Michael Boman.

Det var i samband med utvecklingen av det nya uppföljningssystemet som bristerna som finns i lagstödet kring att dela personuppgifter mellan myndigheter blev högaktuella.

Michael Boman, ordförande för Nationella rådet, konstaterar att Uppföljning Finsam inte kommer att motsvara de behov som lyfts. I den dialog som Försäkringskassan fört med uppdragsgivare har det tydligt beskrivits vad det nya uppföljningssystemet kommer att kunna leverera sedan det anpassats till gällande lagstiftning.

– Socialdepartementet är medvetet om att uppföljningssystemet inte kommer att innehålla några personuppgifter och att det kommer att få konsekvenser för Försäkringskassans årliga nationella återrapport enligt regleringsbrevet.
– Samtidigt kommer det nya uppföljningssystemet kunna ge en bra bild av vilka insatser som finns, budget och utfall. Det blir ett helt nytt användarsnitt som jag tror kommer att uppfattas som mer användarvänligt än tidigare.

Nationella rådet delar samma syn

Nationella rådets parter är helt eniga i tolkningen av lagstiftningen där de ser samma utmaningar kring att hantera personuppgifter.

– Det finns ingen som helst skild syn på de juridiska förutsättningarna mellan Nationella rådets parter. Det vi diskuterar är hur vi hanterar konsekvenserna av juridiken för samordningsförbundens verksamhet. Där kan vi möjligen se olika på saken.

Nationella rådet har gemensamt tagit fram svar på frågor om hanteringen av personuppgifter vid uppföljning av finansiell samordning.

Inte skapa egna system

Michael Boman konstaterar att vi får hitta sätt att leva med juridiken tills förutsättningarna i så fall ändras.

– I avvaktan på att lagen eventuellt förändras är det viktigt att samordningsförbunden förstår faran i att skapa egna system för att lagra personuppgifter. I värsta fall kan det få betydande rättsliga konsekvenser. Behovet av att följa insatserna får inte ske på bekostnad av det rättsliga skydd som behöver finnas för den enskilde.

Nationella rådet och NNS styrelse har haft en dialog om detta när de nyligen träffades kring aktuella frågor.

– Som jag tolkar det har de har landat i samma slutsats, att det finns stora risker om förbunden själva börjar bygga system.

Behöver hitta bra utvärderingssätt

Samtidigt har Michael Boman stor förståelse för att förbunden vill kunna följa effekterna av individinsatser.

– Det är viktigt vi följer insatserna även på andra sätt än bara genom Uppföljning Finsam. Där behöver vi föra en dialog för att hitta bra sätt att göra det tillsammans. Det kommer alltid finnas behov av att identifiera välfungerande arbetssätt och omhänderta bra verksamhet, så att det även kan bli en del av rehabiliterande aktörers ordinarie verksamhet och bidra till att utveckla våra arbetssätt, säger Michael Boman.

Michael Boman berättar att det nu pågår ett stort arbete inför lanseringen av Uppföljning Finsam som beräknas kunna ske i slutet av mars. I samband med att SUS läggs ner kommer också webbplatsen SUSAM.se att försvinna. Inloggning och information om det nya uppföljningssystemet kommer istället att finnas på finsam.se.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner