Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny grundutbildning för förbundschefer och styrelseledamöter

Cindy Marttiin

Snart lanseras en ny digital grundutbildning. I februari genomförs en pilot där deltagarna får vara med och tycka till om utformningen av utbildningen.

Utbildningen kommer att ledas av representanter från Nationella rådets arbetsgrupp. Förbundscheferna Emma Krantz, samordningsförbundet Värend och Malgorzata Hammarberg Samordningsförbundet i Ånge kommer att vara med i arbetet med att utforma utbildningen.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser kommer att gå som en röd tråd genom hela utbildningen och målet är att det ska vara lätt att navigera sig inom lagen.

– Vi kommer att arbeta med olika exempel på frågeställningar, för att ge deltagarna möjlighet att tillsammans diskutera hur det går att tänka kring dem, säger Cindy Marttiin, Försäkringskassan.

Eftersom deltagarna finns på olika geografiska platser så kommer utbildningen att bli digital.

– Deltagarna sparar tid och pengar när de slipper resa. Plus att vi alla bidrar till att minska utsläppen på tjänsteresor säger Cindy Marttiin.

Pilot i februari

Piloten kommer att genomföras den 28 februari och en inbjudan kommer att gå ut till alla samordningsförbund.

– Vi kommer att ha tolv platser och det är först till kvarn som gäller. I piloten vill vi testa utbildningen och tanken är att deltagarna ska få vara med och har synpunkter på materialet och utformningen. Vi hoppas att både nya och mer erfarna förbundschefer och styrelseledamöter anmäler sig så att vi kan få en blandning på synpunkterna utifrån deras olika erfarenheter, säger Cindy Marttiin.

Ordinarie utbildning kommer att bli klar under våren och den beräknas bli cirka en halvdag lång.

–Vi kommer sätta in extra utbildningstillfällen under 2023 eftersom vi vet att behoven är stora i samband med att det kommer in nya styrelseledamöter, säger Cindy Marttiin.

Det material som ligger till grund för utbildningen kommer att publiceras på finsam.se innan själva utbildningen är klar så att förbunden kan använda det som stöd i de lokala dialogerna. Materialet kommer att utvecklas allt eftersom utbildningen utvecklas.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner