Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Progress kombinerar rehabilitering i grupp med BIP-forskningen

ase andersson

Åse Andesson, projektledare för den metodutvecklande insatsen Progress

BIP-metoden har utgjort grunden för att utveckla ett nytt arbetssätt för de fem individsamverkansteamen i Halland genom det ESF-finansierade projektet Progress.
Det ska inte spela någon roll var du bor, du ska kunna få en likvärdig rehabilitering, säger Åse Andersson projektledare för metodutvecklingsinsatsen Progress.

– Vi arbetade väldigt olika, det var en av anledningarna till varför vi startade projektet, säger Åse Andersson, som också arbetar inom individsamverkansteamet i Kungsbacka som representant för Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet i Halland finansierar fem Individsamverkansteam där representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunernas arbetsmarknads- och socialförvaltning och regionens öppenvård för psykiatri och närsjukvård ger ett sammanhållet stöd till människor som av olika anledningar står lite längre från arbetsmarknaden. Resultat och lärdomar från projektet Progress har har lett till ett förnyat arbetssätt som från och med januari implementerats i de fem Individsamverkansteamen.

Bygger på BIP-forskningen

– Individsamverkansteamet har både en konsultativ och en operativ del. När en individ aktualiseras från någon av parterna tar vi fram en gemensam handlingsplan. Den bygger på BIP-forskningen med olika parallella insatser och ett tidigt fokus på arbete eller studier, säger Åse Andersson.

För deltagaren börjar stödet med ”en lära känna fas” där de regelbundet träffar sin handläggare och påbörjar fysisk träning innan de fortsätter rehabiliteringen i grupp samtidigt som de arbetstränar.

– Vi ser stora fördelar med det arbetssättet, det går snabbare att lära känna deltagaren, de får möta andra i samma situation och det leder till att de ”sporrar” varann, säger Åse Andersson.

– Gruppträningen handlar både om att utveckla deltagarnas ”egenkraft” men också få en större kännedom för hur samhället fungerar genom att parterna ger olika föreläsningar, säger Åse Andersson.

Stora vinster med grupprehabilitering

Samtidigt har inte allt fungerat helt ”smärtfritt” i projektet.

– Vi startade mitt i pandemin, våren 2021. Det fanns till en början en tveksamhet till grupprehabilitering eftersom vi arbetar med människor som står långt ifrån arbetslivet och inte är vana med att träffa andra människor.

– Den bilden har helt förändrats nu. Många deltagare lyfter också vikten av att träffa andra i samma situation, hur det lett till att de kommit igång och skapat nya rutiner i den utvärdering som gjorts av projektet.

På ett och ett halvt år har 228 deltagare fått stöd inom projektet och 15 procent av dem har gått till arbete eller studier.

– Genom progressionsmätning i dialog och mätverktyget SKAPA ser vi hur alla deltagare faktiskt har utvecklats och tagit ”steg” närmare arbete. Det är viktigt att komma ihåg att rehabilitering tar tid, säger Åse Andersson.

– Vi kommer att hålla en digital slutkonferens där vi delar med oss av våra erfarenheter den 3 mars och där utvärderaren från Pay off och Tranquist utvärdering kommer presentera mer fakta kring resultatet. Hoppas att så många som möjligt vill delta!

Film om individsamverkansteam:

Samordningsförbundet – IST 2023 – YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner