Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Interpellationsdebatt om samordningsförbunden

Anja Tenje

Under tisdagen svarade statsrådet Anna Tenje (M) på en interpellation från riksdagsledamoten Åsa Eriksson (S).

"Har statsrådet och regeringen för avsikt att vidta några åtgärder för att stärka samordningsförbundens möjligheter att ge fler sjuka individer hjälp att öka sin arbetsförmåga?"

Det var den fråga som ställdes till Äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje av Åsa Eriksson (S).

I debatten blev det tydligt att de båda ser samordningsförbunden som mycket viktiga:

Anna Tenje:
"Samordningsförbunden är en viktig resurs för att stärka människors arbetsförmåga, och det är positivt att nästan samtliga Sveriges kommuner ingår i ett samordningsförbund"

Åsa Eriksson (S):
"Jag är också glad över att statsrådet och jag är överens om hur oerhört viktig Finsams eller samordningsförbundens verksamhet är. De människor som omfattas av samordningsförbundens verksamhet har ingen arbetsgivare. Därför saknas en viktig komponent i arbetet med att öka sin arbetsförmåga".

Åsa Eriksson berättade sedan om en kvinna som hon mött under sin tid som verkställande tjänsteman i Södra Dalarnas samordningsförbund.

"Hon behövde ett par år i den samordnade verksamheten. Sedan gick hon ut, rak i ryggen och med arbetsförmåga. Hon valde att utbilda sig till ett bristyrke, och såvitt jag vet arbetar hon fortfarande inom det yrket och har alltså egen försörjning."

Anna Tenje ser fram emot den granskning som snart kommer att publiceras av Inspektionen för socialförsäkringen och lovar att lyfta samordningsförbund i stort "då det är en undanskymd fråga som gemene man kanske inte känner till".

Anja Tenje konstaterar också att hon har blivit uppmärksammad på "att rapporteringssystemet inte är optimalt" och lovar att "ha ögonen på detta eftersom detta är väldigt viktigt".

Debatten går att se i efterhand på riksdagens webb-TV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till riksdagen.se)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner