Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Trisam – samverkan som gör skillnad!

Bild på Angelica Gabrielsson, Roger Linde och Helene Breed från Finsamkonferensen

Trisam är en arbetsmetod som funnits sedan 2014 i Gävleborg. Under 2022 fick 880 personer stöd av cirka 40 olika team.
Stödet från samordningsförbundet är jätteviktigt, men det mesta av arbetet sker i våra ordinarie arbeten, säger Angelica Gabrielsson, processledare.

Trisam är enkelt uttryckt ett samverkansmöte där alla fyra parter deltar på fasta tider för att stödja individer som är i behov av ett samordnat stöd.

– Teamen är naven i Trisam där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunernas socialtjänst och hälsocentralerna träffas regelbundet på fasta tider.

– Teamen utgår från en gemensam metod och beroende på vilket stöd som individen behöver, knyter vi olika specialistkompetenser till teamen. Det kan till exempel vara läkare, boendestödjare eller kuratorer, säger Angelica Gabrielsson som tillsammans med Roger Linde, Arbetsförmedlingen och Helene Breed medverkade i ett seminarium på Finsamkonferensen.

Deltagare bjuds in

De individer som erbjuds Trisam har ofta ett uttalat behov av samverkan.

– Det kan till exempel vara en arbetssökande, där jag ser att det finns behov av samverkan från de andra parterna. Tillsammans med individen försöker vi först fånga olika frågeställningar och vi erbjuder alltid dem att vara med på mötet säger Roger Linde, Arbetsförmedlingen.

– Inför mötet får vi samtycke från deltagaren att dela personuppgifter med utgångspunkt från de frågeställningar som finns, säger Helene Breed, Region Gävleborg.

Knyter ytterligare kompetens

Inför mötet görs en bred kartläggning från varje part.

– Vi ger under mötet ett förslag kring vad som bör bli nästa steg i rehabiliteringen som individen också får både skriftligen och även muntligen av sin handläggare som fortsätter sin handläggning av ärendet. De parter som involveras dokumenterar också vad som kommit fram i mötet i sina handläggningssystem, säger Roger Linde.

– Individerna uppskattar att vi ger ett gemensamt stöd. De har många gånger inte vetat var de ska ställa sin fråga och kan ibland också tycka att det är jobbigt att hela tiden behöva upprepa sin historia hos olika myndigheter, säger Helene Breed.

Bil på Roger Linde och Helene Breed. Angelica Gabrielsson längst fram

Kollegor

– Vi använder oss av en enkel och ”avskalad” metod som är gemensam för alla teamen. För även om vi har arbetat mycket med metoden, behöver vi vara flexibla och lyssnande eftersom förutsättningarna förändras med tiden, säger Angelica Gabrielsson.

– I teamen blir vi kollegor med varandra över myndighetsgränserna. Jag bidrar med hela min samlade kompetens. Jag är ”Angelica”, inte bara Försäkringskassan. Genom teamarbetet lär vi oss hela tiden och utvecklas tillsammans. Som stöd finns lokala chefsgrupper, men också en referensgrupp på länsnivå, säger Angelica Gabrielsson.

Fungerande metod

Trisam är en metod som fungerar menar de.

– Det finns en tydlig struktur och det prioriteras av parterna. Det är sällan ett möte ställs in eftersom det alltid finns en utsedd ”reserv” från varje part, säger Helene Breed som tillsammans med Angelica Gabrielsson och Camilla Andersson arbetar som processledare för Trisam.

– Samordningsförbundet Gävleborg delfinansierar processledarna som gör att vi hela tiden kan utveckla stödet. Parterna bidrar med sina medarbetare eftersom samverkan är en viktig del av det ordinarie arbetet, säger Angelica Gabrielsson.

Trisam - samverkan som gör skillnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till film på vimeo.com)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner