Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hög tid att registrera samtliga uppgifter i Uppföljning Finsam

Försäkringskassan arbetar för närvarande med återrapporten till regeringen om samordningsförbundens verksamhet. Redovisningen för 2023 kommer helt att bygga på de uppgifter samordningsförbunden rapporterar in i Uppföljning Finsam.


Det är därför viktigt att samtliga förbund ansluter sig till och löpande använder sig av systemet så att det omfattande arbete som bedrivs genom finansiering av samordningsförbund kan redovisas till regeringen på ett rättvisande sätt.

Sista dag att registrera uppgifter för 2023

  • Den 19 januari 2024 (verksamhet)
  • den 8 mars 2024 (ekonomi)

Registreringar som avser 2023 och görs efter nämnda datum kommer inte med i återrapporteringarna till regeringen.

Information om hur man tecknar Överenskommelse med Försäkringskassan och ansöker om behörigheter finns på Uppföljning Finsam - Finsam. Där hittar du också kontaktuppgifter om du behöver support när det gäller Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner