Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet Östra Värmland (Filipstad och Storfors)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner