Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Mottagare av handlingar från samordningsförbund

Underlag från samordningsförbund till förbundsmedlemmarna sänds till mottagare enligt listan nedan.

Förbundsordning

 • Arbetsförmedlingen: respektive region
 • Försäkringskassan: lokal områdeschef på SF
 • Respektive region
 • Respektive kommun

Årsredovisning inkl.
revisionsrapport och -berättelse

 • Arbetsförmedlingen: respektive region

 • Försäkringskassan: koncernekonomi@forsakringskassan.se eller
  Försäkringskassan
  Ekonomistaben
  103 51 Stockholm
 • Respektive region

 • Respektive kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner