Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Här hittar du tidigare statusrapporter

Januari 2022:

Vi har vi delat in utvecklingsarbetet i nio åttaveckors faser, så kallade ”inkrement”. Varje inkrement har en tydlig målsättning och leverans. De avslutas alltid med en demo och acceptans av utvecklad funktionalitet.

Nu har vi kommit in i inkrement 3 där vi arbetar med att ta fram en första testdesign. Projektet arbetar med delar som rör inloggning, behörighet och roller i det nya systemet. Det är mycket som behöver hållas samman, allt från blanketter till de lagar vi har att förhålla oss till för att ta det vidare till utvecklingsbara aktiviteter inom det nya systemet. Under första kvartalet kommer vi också att gå igenom alla de tillgänglighetskrav som finns.

Filippa Wester Skogberg, delprojektledare

November 2021:

Utvecklingen av det uppföljningssystemet "Uppföljning Finsam” pågår för fullt.
Vi utgår från behoven och arbetar agilt. För att kunna säkra upp att vi håller tidsplanen och att vi får med det viktigaste har vi delat in utvecklingsfasen i nio åttaveckors faser som har tydlig målsättning och leverans, så kallade ”inkrement”. Dessa avslutas alltid med en demo och acceptans av utvecklad funktionalitet.


I inkrement 2 arbetar vi med att ta fram funktionalitet för att lägga upp insatser och deltagare.

Filippa Wester Skogberg, delprojektledare

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner