Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lag och förarbeten

Här finns länkar till den rättsliga processen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Ändring i Lag

Den 17 februari 2022 fattade riksdagen beslut om att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans. Se lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 19 a §.

Prop 2021/22:67 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner