Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam – utbildningar och fortsatt stöd

Marie Hermanson

Marie Hermanson, processtödjare Nationella rådet

Uppföljning Finsam är nu igång och 45 samordningsförbund har börjat att registrera uppgifter. Det är viktigt att alla samordningsförbund nu kommer igång och registrerar uppgifter regelbundet i systemet. Som ett stöd i det arrangerar Nationella rådet under hösten flera utbildningar för deltagaransvariga och förbundsadministratörer.

Uppgifterna i Uppföljning Finsam om hur medlen används och hur många individer som får ta del av insatser är viktig information. Det är inte bara viktigt för samordningsförbund- och parterna för att kunna följa verksamheten utan även för regeringen. Regeringen behöver kunna se vart medel går och vilka behov av statliga medel som kan finnas framöver. Försäkringskassan har därför ett uppdrag att årligen redogöra för målgrupper och insatser på nationell nivå till Regeringen. Underlag till den återrapporten hämtas från Uppföljning Finsam.

En sammanställning över vilka uppgifter som finns i Uppföljning Finsam kommer regelbundet att läggas ut på finsam.se under Statistik Uppföljning Finsam .

Utbildning och fortsatt stöd

Nationella rådet erbjuder kostnadsfria digitala utbildningar för dig som har rollen deltagaransvarig eller förbundsadministratör för Uppföljning Finsam. Utbildningarna leds av Nationella rådets processtödjare Marie Hermanson.
Det första utbildningstillfället för förbundsadministratörer är den 25 september och det finns platser kvar. Höstens alla utbildningar hittar ni här Utbildning Uppföljning Finsam .


Du som har gått utbildningen, men har fortsatta frågeställningar har möjlighet att boka ett enskilt stödtillfälle med Marie Hermanson.
Ni bokar er plats på utbildning eller stöd genom att maila direkt till marie.hermanson@alvochkust.se .

Stöd för att komma igång med Uppföljning Finsam

Som ett ytterligare stöd kommer Nationella rådets processtödjare under hösten ta en direkt kontakt med de samordningsförbund som ännu inte hunnit komma igång med att registrera i Uppföljning Finsam.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner