Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Insatser finansierade av samordningsförbund 2023

Nu finns en Excelfil som visar statistik hämtat från Uppföljning Finsam för helåret 2023.

I filen är statistiken redovisad på förbundsnivå. Du kan filtrera fram din aktuella statistik i filen.

Du kan hämta och kopiera över data för att exempelvis skapa diagram i egna presentationer.

Här hittar du excelfilen – Statistik Uppföljning Finsam

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner