Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam – Tematräffar, utbildningar och fortsatt stöd

Under året kommer Nationella rådets processtödjare Marie Hermanson att bjuda in till digitala Tematräffar. Tematräffarna kommer att innehålla fördjupningar kring aktuella frågeställningar kopplat till Uppföljning Finsam.

Marie Hermanson, processtödjare Nationella rådet

Marie Hermanson, processtödjare Nationella rådet

Tematräffarna kommer ge ett fördjupat stöd i olika aktuella ämnen och frågeställningar som har fångats upp under året.

Varje Tematräff kommer kretsa kring ett speciellt ämne och ge utrymme för dialog och frågor. Tematräffarna vänder sig till dig som registrerar i Uppföljning Finsam.

Vårens första Tematräff är fredagen den 1 mars kl 8.30-9.30. Vi kommer bland annat att fokusera på Excelfilen med årets resultat från Uppföljning Finsam som nyligen publicerades.

Du hittar mer information här Tematräffar

Utbildning och fortsatt stöd

Nationella rådet erbjuder kostnadsfria digitala utbildningar för dig som har rollen deltagaransvarig eller förbundsadministratör för Uppföljning Finsam. Utbildningarna leds av Nationella rådets processtödjare Marie Hermanson.
Information om vårens utbildningar hittar ni här Utbildning Uppföljning Finsam .

Du som har gått utbildningen, men har fortsatta frågeställningar har möjlighet att boka ett enskilt stödtillfälle med Marie Hermanson.

Ni bokar er plats på utbildning eller stöd genom att mejla direkt till marie.hermanson@alvokust.se


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner