Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tematräffar

Tematräffar för dig som registrerar i Uppföljning Finsam

Under året kommer Nationella rådets processtödjare Marie Hermanson att bjuda in till digitala Tematräffar. Tematräffarna kommer att innehålla fördjupningar kring aktuella frågeställningar kopplat till Uppföljning Finsam.

Tematräffarna kommer ge ett fördjupat stöd i olika aktuella ämnen och frågeställningar som har fångats upp under året.

Varje Tematräff kommer att kretsa kring ett speciellt ämne och ge utrymme för dialog och frågor. Tematräffarna vänder sig till dig som registrerar i Uppföljning Finsam.

Välkommen till vårens första Tematräff – Uppföljning Finsam

Den 1, 8, 15 samt 22 mars.
Tid: Klockan 8.30–ca 9.30
Plats: Teams, länk skickas vid anmälan

Vi kommer att fokusera på Excelfilen med årets resultat från Uppföljning Finsam som är publicerad på Statistik Uppföljning Finsam .

Agenda

  • Vikten av att registrera och att skapa rutiner kring registrering
  • Hur läser du Excelfilen?
  • Hur plockar du ut data och skapar diagram?
  • GDPR - maskade tabeller
  • Övriga frågor

Du bokar din plats till Tematräffen genom att mejla direkt till marie.hermanson@alvokust.se Senast den 29 februari, den 7 mars samt den 14 mars.

Välkommen till Tematräff den 19 april – Uppföljning Finsam

Den 19 april

Tid: Klockan 8.30–ca 9.30

Plats: Teams, länk skickas vid anmälan

Vi kommer att fokusera på att skapa insatser, att beskriva insatser samt hur man budgeterar insatser.

Agenda

  • Vikten av att registrera och att skapa rutiner kring registrering
  • Att skapa en insats i Uppföljning Finsam
  • Budgetera insats
  • Övriga frågor


Du bokar din plats till Tematräffen genom att mejla direkt till marie.hermanson@alvokust.se Senast den 18 april.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner