Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tematräffar

Tematräffar för dig som registrerar i Uppföljning Finsam

Under året kommer Nationella rådets processtödjare Marie Hermanson att bjuda in till digitala Tematräffar. Tematräffarna kommer att innehålla fördjupningar kring aktuella frågeställningar kopplat till Uppföljning Finsam.

Tematräffarna kommer ge ett fördjupat stöd i olika aktuella ämnen och frågeställningar som har fångats upp under året.

Varje Tematräff kommer att kretsa kring ett speciellt ämne och ge utrymme för dialog och frågor. Tematräffarna vänder sig till dig som registrerar i Uppföljning Finsam.

Välkommen till Tematräff – Uppföljning Finsam

Datum:
6 september

Tid: Klockan 8.30–ca 9.30

Plats: Teams, länk skickas vid anmälan

Vi kommer att fokusera på hela behörighetsprocessen – från överenskommelse till beviljad behörighet.

Agenda

  • Behörighetsroller och vilka uppdrag har de
  • Vem skriver under vad
  • Vilka blanketter behövs och var ska de skickas
  • Vikten av att skapa rutiner och registrera
  • Övrigt

Du bokar din plats till Tematräffen genom att mejla direkt till marie.hermanson@alvokust.se Senast den 21 augusti eller den 5 september.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner