Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildning deltagaransvarig

Lär dig att använda Uppföljning Finsam

Uppföljning Finsam är ett uppföljningssystem för finansiell samordning som bland annat ligger till grund för nationella uppföljningar till regeringen. Nationella rådet erbjuder kostnadsfri utbildning för dig som har rollen deltagaransvarig för systemet. Den leds av processtödjare Marie Hermanson.

Utbildning för deltagaransvariga

Utbildning för deltagaransvariga genomförs regelbundet på torsdagar
13.30–15.00.

Utbildningen syftar till att ge dig som är deltagaransvarig en grundläggande förståelse för systemet och hur du registrerar i det. Vi kommer bland annat att gå igenom deltagarregistrering och hur du får tillgång till insatserna. Du kommer också att ha möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen tar cirka en och en halv timme att genomföra inklusive pauser och max 15 deltagare kan delta per tillfälle. Innan utbildningen ska du ha skaffat behörighet till systemet.

Anmälan sker direkt till Marie Hermanson.

marie.hermanson@alvokust.se eller 070-288 69 95

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner