Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildning förbundsadministratör

Lär dig att använda Uppföljning Finsam

Uppföljning Finsam är ett uppföljningssystem för finansiell samordning som bland annat ligger till grund för nationella uppföljningar till regeringen. Nationella rådet erbjuder kostnadsfri utbildning för dig som har rollen förbundsadministratör för systemet. Den leds av processtödjare Marie Hermanson.

Utbildning för förbundsadministratörer

Utbildning för förbundsadministratörer genomförs regelbundet på måndagar
13–15 samt tisdagar 10–12.

Utbildningen syftar till att ge dig som är förbundsadministratör en grundläggande förståelse för systemet och hur du registrerar i det. Moment som ingår:

  • Behörigheter
  • Budget och utfall
  • Insatser
  • Antal deltagare
  • Koppla deltagaransvarig till insats.

Utbildningen tar cirka två timmar att genomföra inklusive pauser och max 15 deltagare kan delta per tillfälle. Innan utbildningen ska du ha skaffat behörighet till systemet.

Anmälan sker direkt till Marie Hermanson.

marie.hermanson@alvokust.se eller 070-288 69 95

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner