Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Stöd

Få stöd i att använda Uppföljning Finsam

Uppföljning Finsam är ett uppföljningssystem för finansiell samordning som bland annat ligger till grund för nationella uppföljningar till regeringen. Nationella rådet erbjuder kostnadsfritt stöd för dig som registrerar i systemet.

Du som har gått utbildningen, men har fortsatta frågeställningar har möjlighet att boka enskilt stöd genom att höra av dig till Marie Hermanson.

marie.hermanson@alvokust.se eller 070-288 69 95

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner