Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildning för styrelseledamöter

Det här är en grundläggande digital utbildning som vänder sig till dig som har eller ska ha ett uppdrag som styrelseledamot i ett Samordningsförbund och har ett intresse av att lära dig mer om uppdraget.

Syftet med utbildningen är att du ska få mer kännedom om ditt uppdrag som styrelseledamot, de ingående parternas respektive uppdrag och hur styrelsearbete bedrivs. Utbildningen ger en grundläggande kunskap om uppdraget för att genomföra det arbete som krävs.

Målet är att du efter utbildningen har den kunskap som krävs av dig som styrelseledamot för att fullfölja ditt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Självstudierna är indelade i olika teman. Tidsåtgången för att genomgå utbildningen är beräknad till ca 25 min.

Utbildning Öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner