Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Arbetsförmedlingen:

”Vi utgår från individen och deras behov”

Bild på Martin Carlsson Arbetsförmedlingen

I Resursrådet samlas myndigheternas representanter runt individen för att kunna ge ett samordnat stöd.

Individen får berätta om sig själv och om sina behov. Det blir ett mer öppet möte där vi framförallt lyssnar och hjälps åt för att hitta nya vägar tillsammans med individen själv säger Martin Carlsson, arbetsförmedlare i Stockholm.

I samordningsförbunden samverkar kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att stödja de individer som är i behov av ett samordnat stöd och som annars riskerar att hamna i en rundgång mellan myndigheterna.

I Samordningsförbundet Östra Södertörn som omfattar kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn finns sedan 2007 ”Resursrådet” där de fyra parterna samverkar för att stödja individer vidare till arbete eller studier.

– Ofta handlar det om ett flerårigt utanförskap där det inte bara är ”en” del i livssituationen som påverkar. Det här är ofta personer som gått runt ”runt” hos olika instanser men där man inte riktigt klarar av att hantera samhällets system, säger Maria Kinhamer som samordnar Resursrådets möten.

Ansökan till Resursrådet går genom någon av parternas handläggare som också deltar i mötet som ett stöd för individen och för att föra anteckningar.

– Vi försöker anpassa mötet efter varje individs behov, nu under pandemin har det varit möjligt att delta på distans och den möjligheten kommer att finnas även i framtiden säger Maria Kinhamer.


Utgår från individen

Varje möte inleds med att deltagaren själv ger sin syn på sin livssituation och vad de tror att de kan behöva för stöd.

– Det är inget beslutsfattande möte och det är en stor fördel eftersom det skapar möjligheter till ett mer öppet möte som utgår från individen och deras behov.

– Jag kanske presenterar mig först som arbetsförmedlare, men sen ställer jag frågor också ur andra perspektiv. Det finns i regel redan mycket information i våra system och det behöver jag inte fråga om på nytt. Nu kan jag lyssna på ett annat sätt.

– Vi är en grupp där vi bidrar med olika perspektiv och har full respekt för varandra, samtidigt som det är ”högt i tak.” Det finns ingen hierarki utan vi försöker alla bidra till den rekommendation som vi ger efter varje möte.

Det är inte ovanligt att mötet leder till att helt ny information kommer fram.

– Individen blir sedd och hörd och många gånger kan det komma fram något som inte finns i den dokumentation som finns hos varje part, säger Maria Kinhamer.

– Många säger att de tycker att de känns tryggt. Man klargör vad som ska hända och vad som blir nästa steg och ser sin egen del i rehabiliteringen.

Leder till bättre samverkan

Ibland kommer det också fram ”avvikelser” i samverkan som rapporteras vidare till den partssammansatta styrgruppen.

– Det är viktigt att det också finns tid för reflektion, att vi tar vara på den information som ibland kommer fram när det visar sig att våra system inte fungerar som det är tänkt eller där vi tillsammans ser saker som kan behöva utvecklas, säger Maria Kinhamer.

Martin Carlsson håller med:
–Samordningsförbundet skapar en grund för att lära av varandra. Jag tror faktiskt att det är lite av en förutsättning för att kunna samarbeta så pass nära som vi gör.

– Utmaningen ligger i att föra över vad som fungerar och inte gör det och att det finns rutiner för det. Det är lätt att tappa sin myndighetsförankring när man som jag arbetar heltid inom två samordningsförbund och därför inte längre träffar mina kollegor naturligt varje dag.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner