Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Försäkringskassan:

”På det här sätt kan vi göra en samlad bedömning”

Bild på David Lindegren

– Det finns oändligt många anledningar till varför man behöver ett större stöd för komma till arbete. Ofta handlar det om en kombination av olika saker, att man har en sjukdom samtidigt som det finns sociala problem, säger David Lindegren försäkringsutredare vid SF Stockholms län sydost som arbetar i Resursrådet inom Samordningsförbundet Östra Södertörn två dagar i veckan.

I samordningsförbunden samverkar kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att stödja de individer som är i behov av ett samordnat stöd och som annars riskerar att hamna i en rundgång mellan myndigheterna.

De personer som är i behov av ett samlat stöd ansöker till Resursrådet genom sin handläggare som också deltar i mötet som ett stöd och för att föra anteckningar.

– Vi försöker anpassa mötet efter varje individs behov, nu under pandemin har det varit möjligt att delta på distans och den möjligheten kommer att finnas även i framtiden säger Maria Kinhamer som samordnar Resursrådets möten.

Utgår från individen

Varje möte inleds med att deltagaren själv ger sin syn på sin livssituation och vad de tror att de kan behöva för stöd.

– Det blir att man ställer lite andra frågor i Resursrådet eftersom jag inte sitter där för att fatta några beslut utan för att tillsammans med de andra representanterna ge en rekommendation till vad som bli nästa steg, en början till en handlingsplan för individen.

– På det sättet är det en friare roll, än när jag behöver få svar på vissa frågor för kunna fatta ett myndighetsbeslut. Vi möts över myndighetsgränserna för att komma djupare i utredningen och göra en gemensam bedömning.

Det är inte ovanligt att mötet leder till att helt ny information kommer fram.

– Individen blir sedd och hörd och många gånger kan det komma fram något som inte finns i den dokumentation som finns hos varje part, säger Maria Kinhamer.

– Jag tror att det ger individen väldigt mycket, det är inte alltid så lätt att se vem som gör vad. Samhällets stöd kan vara svårbegripligt även för oss som arbetar med det. För individen kan vara svårt att veta vad som har gjorts och varför, säger David Lindegren.

Bättre handläggare

För David Lindegren har det lett till större kunskap om de andra organisationernas arbetssätt.

– Jag tror att jag är en mycket bättre handläggare idag tack vare att jag vet hur en arbetsförmedlare resonerar och hur en arbetsterapeut kan se på en människas förmåga att arbetsträna.

– Jag försöker samtidigt sprida kunskap ”på ett allmänt plan” till mina kollegor på våra möten och försöker förmedla kontakter vidare.

För att öka kunskapen har David Lindgren själv tagit initiativ till en workshop mellan sin enhet och kommunernas case managers.

– Jag vill att vi inte bara förstår varandras arbetssätt, utan också hittar sätt och rutiner för att kunna göra gränsdragningar mellan oss. Framförallt hoppas jag att vi hitta enklare övergångar när en insats avslutas, säger David Lindegren.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner