Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kommun:

”Samlat stöd runt individen”

Maria Kinhamer och Lotta Palmebrink

"Vi anpassar mötet efter varje individs behov" säger Maria Kinhamer (t,v) och Lotta Palmebrink

I Resursrådet samlas myndighetsrepresentanter runt individen för att kunna ge ett samordnat stöd från alla fyra parter.

Många upplever att de blir sedda och förstådda när de själva får beskriva hur de upplever sin livssituation säger Maria Kinhamer, verksamhetsledare på Samordningsförbundet Östra Södertörn.

I Samordningsförbundet Östra Södertörn som omfattar kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn finns sedan 2007 ”Resursrådet” där kommunerna samverkar med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region för att stödja individer vidare till arbete eller studier.

– Det är en bred målgrupp som många gånger är aktuell hos flera parter samtidigt. Ofta är det flera faktorer som samverkar till att de inte har ett arbete eller studerar säger Lotta Palmebrink, verksamhetsledare vid Centrum för Arbete och Integration, Tyresö.

Den remitterande handläggaren deltar i mötet tillsammans som stöd och för att föra anteckningar.

– Vi försöker anpassa mötet efter varje individs behov, nu under pandemin har det varit möjligt att delta på distans och den möjligheten kommer att finnas även i framtiden säger Maria Kinhamer som samordnar Resursrådets möten.

 

Patricia Gomez

"Ett 45-minuters möte kan bli början till ett helt nytt liv" säger Patricia Gomez

Utgår från individen

Varje möte inleds med att deltagaren själv ger sin syn på sin livssituation och vad de tror att de kan behöva för stöd.

– Mötet präglas av öppenhet där allas åsikt är viktig. Eftersom syftet inte är myndighetsutövning, har vi alla ett lösningsfokuserat arbetssätt där vi försöker hitta nya vägar tillsammans, säger Patricia Gomez Östberg, samordnare inom försörjningsstödsenheten, Tyresö kommun.

Det är inte ovanligt att mötet leder till att helt ny information kommer fram.

– Individen blir sedd och hörd och många gånger kan det komma fram något som inte finns i den dokumentation som finns hos varje part, säger Maria Kinhamer.

– Det blir början till en gemensam handlingsplan där våra olika professioner samverkar för individens bästa. Även om vi har olika regler och styrning, hittar vi sätt att förhålla sig till de olika regelsystemen säger Lotta Palmebrink.

För individen blir det också tydligare vem som gör vad säger Annika Lindblom, socialsekreterare, Försörjningsstödsenheten Nynäshamns kommun.

– Individen får klarhet i hur det ser ut hos respektive myndighet. Det är inte ovanligt med missförstånd. De kanske har trott att de inte kunde få en ersättning och i själva verket saknas något i ansökan.

Större samsyn mellan parterna

För representanterna i Resursrådet leder det här till en större samsyn även ”utanför” mötet.

– På det här sättet är det enkelt att fråga varandra om hur olika saker fungerar. Det är något som jag också försöker förmedla till mina kollegor i samband med våra möten, säger Patricia Gomez Östberg.

Att det också är väl investerad tid är alla överens om.

– Det här är ofta sköra individer som inte klarar av att söka fram svaren själva. När man samlas kommer svaren fram. Det är många missförstånd som kan klaras ut på 45 minuters möte. Det kan vara första steget mot ett nytt liv, säger Patricia Gomez Östberg.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner