Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Region

”En fast struktur för samverkan”

Bild på Lina Ahlman

Lina Ahlman sjukgymnast på Tyresö Rehab

I Resursrådet samlas myndigheternas representanter runt individen för att kunna ge ett samordnat stöd.

Många upplever att de blir sedda och förstådda när de själva får beskriva hur de upplever sin livssituation säger Maria Kinhamer, verksamhetsledare på Samordningsförbundet Östra Södertörn.

I Samordningsförbundet Östra Södertörn som omfattar kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn finns sedan 2007 ”Resursrådet” där de fyra parterna samverkar för att stödja individer vidare till arbete eller studier.

Lina Ahlman, sjukgymnast från Tyresö Rehab har varit med i Resursrådet i några år.

– Den stora fördelen är att det här har en fast tid. Det är annars en jätteutmaning att få ihop ett möte med alla parter. Det finns en fast struktur för vår samverkan som är återkommande och som faktiskt blir av, konstaterar hon.

Hon får snabbt medhåll från Anna Käller, kurator på We Mind i Tyresö som arbetar mycket med samverkansfrågor:

–Det är en värdefull plattform som har lett till nya kontaktvägar som jag har nytta av även i andra delar i arbetet. Jag har en helt annan förståelse för hur de andra parterna arbetar och vilka lagar och regler som ligger bakom det arbetet.

Samverkan viktig del i arbetet

Båda ser samverkan som en naturlig och viktig del i arbetet.

–Mitt specialistområde är smärtrehabilitering och för patienter med långvariga komplexa problem behöver man arbeta väldigt brett, samverkan är viktig del för att se problemet ur olika perspektiv, säger Lina Ahlman.

Deltagarna remitteras in till Resursrådet av sin handläggare från någon av de fyra parterna. Handläggaren finns också med under mötet som stöd och för att föra anteckningar.

–Våra möten präglas av ett öppet, tillåtande klimat där vi låter personen vi har framför oss få vara vägledande. De brukar få beskriva sin situation för oss, säger Anna Käller.

– Vi försöker anpassa mötet efter varje individs behov, nu under pandemin har det varit möjligt att delta på distans och den möjligheten kommer att finnas även i framtiden säger Maria Kinhamer som samordnar Resursrådets möten.

Det är olika saker som kommer fram, ofta både psykisk och fysisk ohälsa i kombination med sociala problem som skapar hinder för att få ett arbete.

– Det handlar om personer som är i en svår situation, där de har haft svårt att hitta sin väg och hantera systemet för olika myndigheter. De behöver stöd från flera instanser och genom samverkan kommer våra olika områden in, säger Lina Ahlman.

– Jag tror att individen tycker att det är skönt att få känna att så många ”ser” dem och vill stödja. Det är inte heller ovanligt att vi i mötet ser nya saker som vi inte känt till tidigare. Det börjar hända saker som tidigare varit svåra att få till. Det kan handla om saker som behövs i en ansökan eller hjälp att strukturera vardagen. Små kliv som kan få stora positiva effekter för individen!

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner