Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Bildbank

Här hittas logotype, foton, illustrationer och pictogram för finansiell samordning som kan användas av samordningsförbund, och i samarbete mellan parterna, i arbetet med finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Material till individ

Logotype för finansiell samordning får inte användas i material som vänder sig till individer i insatser. Det behöver alltid vara tydligt för individen vilka parter som är involverade i hens samordnade rehabilitering varför material som vänder sig till individ endast ska ha berörda parters logotype.

I gemensamt framtaget material riktat till individ kan parterna använda bilder, illustrationer och pictogram.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner