Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tillgänglighet för Uppföljning Finsam

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur Uppföljning Finsam uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är applikationen?

Vi är medvetna om att delar av applikationen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av applikationen?

Om du behöver innehåll från Uppföljning Finsam som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka allmänna frågor via e-post:

Försäkringskassan Uppföljning Finsam

Rapportera brister i applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det:

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknisk information om applikationens tillgänglighet

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan syn

  • Användare med uppläsande hjälpmedel får inte alltid återkoppling om maximalt antal tecken som går att fylla i.
  • Vid navigering med tangentbord är det svårt att röra sig i tabellen över Samordningsförbundets insatser på förväntat sätt.
  • Rader i tabellerna kan inte aktiveras via tangentbordsnavigering.

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Vid navigering med tangentbord är det svårt att röra sig i tabellen över Samordningsförbundets Insatser på förväntat sätt.

Problem vid användning med begränsad rörlighet/skakningar

  • Vid navigering med tangentbord är det svårt att röra sig i tabellen över Samordningsförbundets Insatser på förväntat sätt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast hösten 2023.

Hur vi testat Uppföljning Finsam

Vi har både gjort en självskattning och låtit utomstående experter granska och testa Uppföljning Finsam.

Senaste bedömningen gjordes den 5 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 maj 2023.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner