Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Uppföljning Finsam.

Om du saknar någon fråga, hör av dig till funktionsbrevlådan uppfoljningfinsam@forsakringskassan.se

Ja, som förbundsadministratör kan du registrera uppgift om antal deltagare både i strukturövergripande insatser och i individinriktade insatser.

Ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs när ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Det vill säga när du som Förbundsadministratör ska koppla en deltagaransvarig till Uppföljning Finsam gör du det för Försäkringskassans räkning.

Försäkringskassan = personuppgiftsansvarig

Förbundsadministratör = personuppgiftsbiträde

Namn på deltagaransvarig = personuppgift

Koppla en deltagaransvarig = behandling av personuppgift

Nej, en beställare av behörigheter har ingen tillgång till systemet.

Ordföranden för förbundsstyrelsen kan bli beställare av behörigheter och kan som behörig företrädare skriva under egen ansökan.

De inloggningslösningar som kommer vara tillgängliga är Efos, Af e-tjänstekort, Mobilt BankID och BankID.

Vi rekommenderar de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome, Safari och Microsoft Edge. Webbläsaren Internet Explorer bör inte användas då den inte har prioriterats för Uppföljning Finsam.

Planen är att SUS stängs ned för Finsam den 30 april. Det innebär att Försäkringskassan kommer att säga upp överenskommelser och ta bort möjligheten att logga in i SUS.

Det kommer inte vara möjligt att komma åt SUS-rapporter efter att SUS stängts ner. Vi har sett över frågan och det är tyvärr av flera anledningar inte möjligt att ge tillgång till SUS-data när systemet inte längre är öppet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner