Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Uppföljning Finsam.

Om du saknar någon fråga, hör av dig till funktionsbrevlådan uppfoljningfinsam@forsakringskassan.se

Ja, som förbundsadministratör kan du registrera uppgift om antal deltagare både i strukturövergripande insatser och i individinriktade insatser.

Ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs när ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Det vill säga när du som Förbundsadministratör ska koppla en deltagaransvarig till Uppföljning Finsam gör du det för Försäkringskassans räkning.

Försäkringskassan = personuppgiftsansvarig

Förbundsadministratör = personuppgiftsbiträde

Namn på deltagaransvarig = personuppgift

Koppla en deltagaransvarig = behandling av personuppgift

Nej, en beställare av behörigheter har ingen tillgång till systemet.

Ordföranden för förbundsstyrelsen kan bli beställare av behörigheter och kan som behörig företrädare skriva under egen ansökan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner