Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella Finsaminsatser

Här hittar du information om vilka frågor och områden Nationella rådet arbetar med just nu. Grupperna består av representanter från alla parter.

Till vänster kan du läsa mer om vad som händer i de olika arbetsgrupperna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner