Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella Finsaminsatser

Här hittar du information om vilka frågor och områden Nationella rådet arbetar med just nu. På underliggande sidor kan du läsa mer om vad som händer i de olika arbetsgrupperna.

Aktuella arbetsgrupper

Intern struktur, organisation och utbildning — stöd till nya och befintliga förbund

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner