Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kunskapsstöd

Nationella rådet tillhandahåller handböcker och material med stöd och vägledning kring finansiell samordning och arbetet med samordningsförbund.

Nationella rådets arbetsgrupp ansvarar för att uppdatera material som finns tillgänglig samt vid behov utarbeta nytt stödmaterial som samordningsförbunden har behov av.

Sammankallande i arbetsgruppen är: Malin Lundblad, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner