Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Medelstilldelning

Beslut om en modell för den statliga medelstilldelningen togs i januari 2015.

Modellen tar bland annat hänsyn till försörjningsmått samt invånarantal i respektive kommun. Syftet med modellen är att få en transparant, långsiktig modell för medelstilldelning till samordningsförbunden. Fördelningsmodellen gäller tills vidare.

Under 2019 har ett förtydligande av fördelningsmodellen tagits fram. Vill du ha mer information om fördelningsmodellen se bilaga Finsam Medelstilldelning beslutsunderlag 2019-06-14 och förtydligande av processen.

Sammankallande i arbetsgruppen är: Malin Lundblad, Försäkringskassan.

Dokumentation

Finsam Medelstilldelning beslutsunderlag 2019-06-14 Pdf, 678.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning Pdf, 481.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiska modellen – så här tycker förbunden – från Förbundschefsdagen 2014-10-27 Pdf, 364.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beredning av förslag avseende fördelningsmodell för medelstilldelning till samordningsförbund – beredning 2014-06-19 Pdf, 92.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner