Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Överenskommelser för Uppföljning Finsam

2023-11-09

Förteckning över parter som har tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan om Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner