Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Överenskommelser för Uppföljning Finsam

Förteckning över parter som har tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan om Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner