Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

23-12-18
Försäkringskassan arbetar för närvarande med återrapporten till regeringen om samordningsförbundens verksamhet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner