Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vad är syftet med samverkan?

Parterna i samordningsförbunden har i uppdrag att arbeta tillsammans. Formerna för samarbetena ser olika ut, men huvudsyftet är alltid att bidra till att effektivisera insatserna för individerna.

Syftet med samverkan genom samordningsförbund är att dela med sig av den egna organisationens resurser till andra aktörer och i gengäld få del av deras.

En definition är att se samverkan som ”en icke-hierarkisk aktivitet där aktörer möts på lika villkor och med ett gemensamt intresse”. Det förutsätter att varje organisation är öppen för och vill ställa sina resurser till förfogande, vilket ställer stora krav på de olika ledningsfunktionerna inom de samverkande organisationerna.

I samverkan genom samordningsförbund behöver parterna respektera varandras kompetens och olika förutsättningar. I samverkan går parterna över varandras gränser, det kräver tydlighet kring hur den egna organisationen arbetar men också prestigelöshet, nyfikenhet och acceptans. Hur kan parterna tillsammans lösa det gemensamma uppdraget?

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner