Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundens organisation

Samordningsförbundens organisation kan se lite olika ut eftersom de lokala förutsättningarna varierar. Här är några av de vanligaste funktionerna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner