Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lagar och ramar

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är grunden för samordningsförbundens verksamhet tillsammans med övrig lagstiftning som styr myndigheten.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner