Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Arbetsmiljö och arbetsrätt

Arbetsmiljölagen (1997:1160) gäller för juridiska personer som är arbetsgivare. När samordningsförbundet finansierar en insats som genomförs av medlemsparternas medarbetare är det ytterst hos vem medarbetaren är anställd och i vilken lokal som insatsen genomförs som avgör vem som är ansvarig för arbetsmiljön.

Se också Nationella rådets rekommendation om arbetsmiljö- och
säkerhetsarbete i samverkan genom samordningsförbund Pdf, 776.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner