Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam
dekorativ bild

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 10-11 § AFS 2015:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se till att medarbetarna känner till följande:

  1. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras.
  2. Vilket resultat som förväntas uppnås med arbetet.
  3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur.
  4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för de arbetsuppgifter som ska utföras.
  5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
  6. Vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos medarbetarna.

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetarna.

Kränkande särbehandling får inte förekomma

Det ska vara tydligt uttryckt och kommunicerat att kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras samt att det finns rutiner för att förebygga och i förekommande fall hantera detta.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner