Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vem har arbetsmiljöansvar?

Det är hos vem medarbetaren är anställd och vilken lokal som insatsen genomförs som avgör vem som är ansvarig för arbetsmiljön.

Parternas medarbetare

Den av parterna som är arbetsgivare för medarbetare som genomför en insats har det fulla arbetsmiljöansvaret för sin medarbetare. Medarbetaren har oförändrade villkor när det gäller trygghet, arbetsmiljö och försäkring. Samma sak gäller för medarbetare med administrativa funktioner i samordningsförbundets kansli som är anställd av en av medlemsparterna.

Det medför krav på tydlighet och kommunikation mellan samordningsförbund och medlemspart när det gäller arbetsmiljön för den enskilda medarbetaren. Medlemsparternas riktlinjer ska vara kända och kommunicerade.

Innan medarbetaren påbörjar sitt arbete ska berörd medlemsparts chef och förbundschef (tjänsteman) upprätta dokument som förtydligar rådighets- och samordningsansvar.

Anställd av samordningsförbund

Förbundet är arbetsgivare för förbundschef och övrig administrativ personal som arbetar i förbundets kansli.

Det yttersta ansvaret för medarbetare som är anställda av samordningsförbundet ligger på förbundsstyrelsen, detta ansvar kan delegeras till förbundschef. Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att ha kunskaper kring hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Ansvaret innebär också att förbundsstyrelsen har ett rehabiliteringsansvar för anställda på kansliet.

Bilaga 2 – Rådighets- och samordningsansvar Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner