Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ekonomi

Varje samverkanspart ska bidra med lika stor andel till samordningsförbundet. Staten står för hälften av medlen, region och kommuner med en fjärdedel var.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner