Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finansiering

Samordningsförbundet beslutar hur de gemensamma medlen ska användas utifrån de lokala behov som finns. Detta styrs av finsamlagen och första stycket i förvaltningslagen som säger att en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. Varje samverkanspart bidrar med lika stor andel medel till samordningsförbundet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner