Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Placering av medel i fonder

Samordningsförbundens medel bör i första hand omsättas och kapital ska inte riskeras i fonder.

Det finns inget förbud för att placera medel i fonder, men budskapet är att även om det juridiskt möjligt så är det inte lämpligt att förbunden avsätter kapital i fonder då det inte är en betryggande säkerhet. Tilldelade medel ska omsättas under pågående år och eventuellt kapital bör inte riskeras i fonder. Det krävs försiktighet med medlen då spekulativa placeringar kan gå upp eller ner och sådana med negativ avkastning kan leda till anmärkningar från revisorer och vägrad ansvarsfrihet för styrelsen.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner