Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Gåvor och crowdfunding

Det är inte lämpligt att samordningsförbunden tar emot medel från företag och privatpersoner, till exempel crowdfunding eller gåvor.

Det är inte förenligt med lagstiftningen att samordningsförbunden ska ha andra inkomstkällor än de medel som fördelas från parterna.

Den finansiella samordningen bygger på att medlemmarna gemensamt finansierar insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och åtgärder som stärker samverkan mellan de fyra parterna.

I lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser beskrivs modellen för finansieringen. Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Medlemsparterna ska finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner